Larvik: larvik@skangraf-schneidler.no +47 33 14 02 10
Tranby: tranby@skangraf-schneidler.no +47 32 22 62 00

menu

Summa

  Modell Bredde
Summa sin enkleste og rimeligste serie. Slepekniv, OPOS sensor for Print&Cut. Leveres med stativ og kurv, USB-tilkobling. Alle Summa folieskjærere leveres med Summa CutterControl, for styring og oversikt fra tilkoplet PC. WinPlot programvare følger med i esken, for åpning av mottatte logofi ler og sending til produksjon på kutteren. SummaCut D60
SummaCut D120
SummaCut D140
SummaCut D160

 
61 cm
120 cm
140 cm
160 cm

 
     
S-serien er ekstremt velprøvd, solid og presis kutter. OPOS optisk sensor for Print&Cut, slepekniv, stativ og kurv. Ethernet og USB tilkopling. Summa S2D-75
Summa S2D-120
Summa S2D-140
Summa S2D-160

 
75 cm
120 cm
140 cm
160 cm

 
     
S-serien med Tangential kniv, for ennå mer nøyaktig kutting på krevende folier og små detaljer. Ellers identisk med S2D-maskinene. Summa S2T-75
Summa S2T-120
Summa S2T-140
Summa S2T-160

 
75 cm
120 cm
140 cm
160 cm

 
     
SummaFlex PRO programvare leveres sammen med bordene. Denne mottar fi ler fra typisk CorelDraw eller Illustrator. Maskinene kan også utstyres for automatisk avlesning av BARCODE, enten i SummaFlex eller via bedrift ens foretrukne RIP for printerstyring.
 


 


 

Summa sine nettsider, er til enhver tid oppdatert med siste spesifi kasjoner om de like maskinene. Besøk gjerne www.summa.eu for detaljert info og nødvendige tekniske spesifi kasjoner.

Summa D-serie

Summa S-serie