Larvik: larvik@skangraf-schneidler.no +47 33 14 02 10
Tranby: tranby@skangraf-schneidler.no +47 32 22 62 00

menu

Fotoba

Modell Bredde
Ferdiggjøring står oft e for det største tidsforbruket i storformat print produksjon. Når rullen med ferdig print kommer ut av maskinen, begynner oft e den manuelle og tidkrevende prosessen med å lage kutte ned til ferdige plakater, Roll-Ups e.l. Fotoba leverer maskiner som kan forenkle denne prosessen betydelig, og korte ned tidsforbruket dramatisk. Fra de rimeligste, og mer manuelle modellene, til større og mer automatiserte løsninger er tilgjengelig.

WR-maskinene er de enkleste og mest prisgunstige XY-kutterne fra Fotoba.
WR-64 163 cm
manuell justering av kniver i lengderetning
XLD-serien har automatisk korrigering av knivene sideveis, i tillegg til «self-squaring» (at hotisontal-kniven retter seg automatisk etter evt skjevheter i print eller innmating). XLD-170 serien fi nnes også med spesialversjoner for spesielt stor nøyaktighet (WP – WallPaper) eller ekstra hastighet (HS – High Speed). Finnes også i 320 cm bredde for eff ektiv ferdiggjøring av store printbredder. XLD-170


XLD-170 HS

XLD-170 WP

XLD-320
170 cm
full-automatisk justering i både X- og Y-retning

som over, men med dobbel hastighet

med ekstra høy presisjon, spesielt med tanke på tapet e.l.

320 cm
full-automatisk justering i både X- og Y-retning

Fotoba leverer også utstyr for oppspoling av ferdig printet/kuttet materiale, samt div in-line løsninger for store volumer.
Sjekk ut www.fotoba.com for tekniske spesifi kasjoner og oppdatert info.

Fotoba Digitrim 64

Fotoba ROLLCUT-WR-64

Fotoba XLD320-HS